Fysioterapi

Fysioterapeutiskt undersöker och behandlar jag besvär från nacke, rygg, muskler, nerv och leder som t.ex. idrotts/motionsskador, överbelastningsskador, hållningsproblem, huvudvärk, smärta. Oftast behövs en kombination av manuell behandling, mobiliserande övningar och funktionell träning. Det är därför viktigt att vi tillsammans, framförallt vid ditt första besök, noga går igenom hur vi ska lägga upp en behandlingsplan kortsiktigt, långsiktigt och där du får vara delaktig för bästa behandlingsresultat.