Barn & Ungdomar

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar inom idrotts-motionsskador, spänningshuvudvärk, nerv-led-muskelbesvär, överbelastningsproblematik samt rörelseanalys. Jämfört med vuxna kan barn ibland uttrycka sina besvär-symtom på ett inte lika tydligt sätt. Av den anledningen lägger jag stor vikt vid att det finns gott om tid för varje undersökning och behandling för att uppnå så bra behandlingsresultat som möjligt.