OMT-Ortopedisk Manuell Terapi

Ett specialistområde för Fysioterapeuter som ger en bred och djup kompetens för att kunna undersöka och behandla nack, led, rygg, muskelbesvär samt även besvär som har sin grund i nervpåverkan. Fysioterapeuten tillämpar en helhetssyn och gör vid sin undersökning en analys av funktion, hållning och belastning.
En individuell behandlingsplan utformas där du får information om vad du själv kan göra för att må bättre i kombination med träningsprogram och manuella tekniker. En önskan är att du ska få en förståelse vad som påverkar dina symtom och hur du ska kunna förebygga problem i framtiden.