MTP

Står för Medicinsk Personlig Träning och innebär att då du är i behov av medicinsk kompetens så kan du få hjälp med start, upplägg och vägledning i din träning. Ofta behövs enbart kompletterande övningar för att du ska kunna fortsätta med din vanliga träning/idrott men det kan även vara aktuellt att utforma ett helt träningsprogram.