Laser

Jag använder MLS-laser (multiwave lock sync) för att behandla inflammation, lokal smärta, svullnad, kramp eller bristningar i muskel och sena.  Behandlingen är helt smärtfri och fri från biverkningar. MLS-Laser innebär behandling med två olika våglängder, kontinuerlig som verkar snabbt på inflammation och ödem och pulsad som har en snabb effekt på smärta.