Akupunktur

Vid akupunktur sticks tunna sterila engångsnålar in i särskilda akupunkturpunkter belägna i muskel, sena eller bindväv. Syftet är att stimulera närliggande nerver och vävnad för att öka frisättning av endorfiner, öka blodcirkulationen och på så sätt få igång smärtlindring och läkning.
Dryneedling är en akupunkturmetod där akupunkturnålar används för att effektivt komma djupt in i muskulaturen och behandla smärta och triggerpunkter. Då en triggerpunkt träffas av nålen uppnås en s k ”local twitch response” som är en snabb sammandragning av myofibrillerna och därefter blir muskeln helt avslappnad.