Behandlingar

Mina specialområden är OMT (Ortopedisk manuell terapi), KBT (Kognitiv beteendeterapi) samt Barn och Ungdomars hälsa.

KBT-Kognitiv Beteendeterapi

Är en strukturerad och tidsbegränsad terapiform. Varje samtalsbehandling bygger på ett aktivt samarbete mellan terapeut och klient. KBT har ett starkt forskningsstöd som en effektiv behandlingsmetod inom en mängd problemområden. Symtom du upplever kan bla vara oro, ängslan, rädsla, ledsenhet, låg självkänsla, osäkerhet, sorg, frustration, ensamhet och svårigheter i relation till andra.


Utmärkande för en behandling är att den:

  • Fokuserar på situationen här och nu
  • Syftar till att ändra beteenden
  • Är handlings och målinriktad
  • Ofta har en kort behandlingstid

Denna behandlingsform är effektiv vid stressrelaterade besvär, kronisk smärta, arbetsrelaterad ohälsa, lättare ångest, sömnproblem, relationsproblem, beteendeförändring, lättare depression, livsstilsförändringar.

OMT-Ortopedisk Manuell Terapi

Ett specialistområde för Fysioterapeuter som ger en bred och djup kompetens för att kunna undersöka och behandla nack, led, rygg, muskelbesvär samt även besvär som har sin grund i nervpåverkan. Fysioterapeuten tillämpar en helhetssyn och gör vid sin undersökning en analys av funktion, hållning och belastning.
En individuell behandlingsplan utformas där du får information om vad du själv kan göra för att må bättre i kombination med träningsprogram och manuella tekniker. En önskan är att du ska få en förståelse vad som påverkar dina symtom och hur du ska kunna förebygga problem i framtiden.

Laser

Jag använder MLS-laser (multiwave lock sync) för att behandla inflammation, lokal smärta, svullnad, kramp eller bristningar i muskel och sena.  Behandlingen är helt smärtfri och fri från biverkningar. MLS-Laser innebär behandling med två olika våglängder, kontinuerlig som verkar snabbt på inflammation och ödem och pulsad som har en snabb effekt på smärta.

Akupunktur

Vid akupunktur sticks tunna sterila engångsnålar in i särskilda akupunkturpunkter belägna i muskel, sena eller bindväv. Syftet är att stimulera närliggande nerver och vävnad för att öka frisättning av endorfiner, öka blodcirkulationen och på så sätt få igång smärtlindring och läkning.
Dryneedling är en akupunkturmetod där akupunkturnålar används för att effektivt komma djupt in i muskulaturen och behandla smärta och triggerpunkter. Då en triggerpunkt träffas av nålen uppnås en s k ”local twitch response” som är en snabb sammandragning av myofibrillerna och därefter blir muskeln helt avslappnad.

MTP

Står för Medicinsk Personlig Träning och innebär att då du är i behov av medicinsk kompetens så kan du få hjälp med start, upplägg och vägledning i din träning. Ofta behövs enbart kompletterande övningar för att du ska kunna fortsätta med din vanliga träning/idrott men det kan även vara aktuellt att utforma ett helt träningsprogram.